Tak ako to býva zvykom, aj tento rok sa stretli nadšenci tradičnej lukostreľby aby v priateľskom a športovom duchu spolu otvorili novú lukostreleckú sezónu. Otvorenie lukostreleckej sezóny  sa  konalo dňa 16.4. V Maďarsku v obci NagyHalasz pri rybníku. Akciu organizoval pán Molnár Šandor. Pán Molnar je známa osobnosť nadšencov lukostreľby nielen v Maďarsku, ale aj za hranicami krajiny.

     Vstup do areálu bol zdarma. Pekné slnečné počasie, príjemné prostredie a 8 terčovníc, ideálne podmienky na lukostreľbu a relax. Od rána začali ľudia pomaly  prichádzať. My sme tam dorazili okolo deviatej hodiny. Po príchode nas domáci srdečne privítali a potom sme sa pobrali k terčom. Strieľali sme  z ľubovoľných vzdialeností, trénovali presnosť a sústrel. Vzhľadom na veľký a voľný priestor sme si mohli otestovať svoje schopnosti a luky. Zároveň to bola príprava na nasledujúce súťažné disciplíny.
     O desiatej pán Molnár oficiálne privítal všetkých zúčastnených a otvoril novú lukostreleckú sezónu. Bola vyhlásená prvá súťažná disciplína, rýchlostreľba. Podstatou disciplíny bolo v čo najkratšom čase trafiť dva šípy do širšieho stredu terča. Súťažili proti sebe dvaja strelci, ktorí boli náhodne vybraní. Ten kto skôr trafil dva šípy, postúpil do ďalšieho kola a druhý vypadol. Vyraďovacím systémom sme spoznali víťaza. Cena bola symbolická, fľaša dobrého tokajského vína. Po odovzdaní ceny víťazovi nás hostiteľ pozval k stolu. Spolu zo svojou pani manželkou nám pripravili chutný guláš, ktor&yac ute; nám všetkým padol veľmi vhod keďže bol čas obeda.
     Posilnení a oddýchnutí sme sa pustili do druhej a zároveň poslednej súťažnej disciplíny, ktorá sa volá kráľovský ústup. Podstatou súťaže bolo to, že strelci mali 3 šípy, z ktorých minimálne jeden museli trafiť do širšieho stredu terča z určenej vzdialenosti. Ktorí postúpili do ďalšieho kola strieľali z väčšej vzdialenosti. Každým kolom sa vzdialenosť zvyšovala o 5 metrov. Posledný kto trafil z najväčšej vzdialenosti bol víťaz. Po súťaži bol voľný program. Ľudia sa bavili, strieľali, odovzdávali si skúsenosti a relaxovali. Deň sa chýlil ku koncu a väčšina zúčastnených odchádzala domov a aj my sme si zbalili svoje luky, výstroj, rozlúčili sa s p riateľmi a vybrali sa  domov. Celý deň sa niesol v priateľskom a športovom duchu. Táto celodenná  akcia bola pre mňa pekným zážitkom a hodnotím ju veľmi pozitívne. Teším sa na ďalšie podobné akcie.

- Peter Brozman -

- foto: Peter Gál -